Cập nhật hình ảnh thực tế dự án The Global City được phát triển bởi chủ đầu tư Masterise Homes mới nhất tháng 03/2022. The Global City hứa hẹn sẽ trở thành một khu “Downtown City” mang tính biểu tượng của toàn khu vực Đông Nam Á, chuẩn xu hướng “New Urbanism – Chủ Nghĩa Đại Đô Thị mới” của thế giới.

Xem thông tin chi tiết nhất về dự án:

  1. The Global City

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.

Hình ảnh thực tế The Global City mới nhất tháng 03/2022.