Nhà mẫu The Global City được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư Masterise Homes ngay tại An Phú, Quận 2. Dự án gồm những loại hình sản phẩm như: Căn hộ, nhà phố, shophouse, biệt thự, dinh thự, officetel, khách sạn, văn phòng.

Hình ảnh thiết kế nhà mẫu The Global City.

Hình ảnh thiết kế nhà mẫu The Global City.

Hình ảnh thiết kế nhà mẫu The Global City.

Hình ảnh thiết kế nhà mẫu The Global City.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Phối cảnh thiết kế nhà phố Soho.

Xem thông tin chi tiết nhất về dự án:

  1. The Global City
  2. Nhà phố The Global City